Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” – V edycja - 2022 r. informacje, dokumenty do pobrania

Brak opisu obrazka

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach. Tytuł przyznawany jest również za osiągnięcia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe, powiązane z wieloletnią dbałością o dobre imię Gminy Gierałtowice.

Wyboru kandydatów do wyróżnienia dokonuje Kapituła, wybrana przez Radę Gminy Gierałtowice.

Rada Gminy wybiera laureatów wyróżnienia w drodze uchwały. Wyróżnienie wręczane jest na uroczystości gminnej lub na uroczystej sesji rady gminy.

Wyróżnienie może być przyznane:

Wyróżnienie nadaje Rada Gminy Gierałtowice na wniosek rady sołeckiej, organizacji, związków i zrzeszeń działających na terenie gminy lub grupy co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Wnioski składać mogą:

Termin składania wniosków:

31 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Rady Gminy (Urząd Gminy Gierałtowice pok.202, ul. Ks. Roboty 48 )

Szczegółowych informacji udziela

Biuro Rady Gminy

tel. 32 30 11 305, 697 776 228

fax. 32 30 11 306

e.mail:

 

Procedurę wyboru laureatów wyróżnienia ustaliła Rady Gminy Gierałtowice uchwałą Nr XLV/340/2022 z 9.03.2022 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.

RegulaminPDF340_Zasłużony dla Gminy Dz.Urz.Woj.Ślask..pdf

Pobierz pliki:

DOCWniosek o nadanie tytułu Zasłużony Dla Gminy Gierałtowice.doc

DOCWykaz osób popierających.doc

PDFWniosek o nadanie tytułu Zasłużony Dla Gminy Gierałtowice.pdf
 

Wersja XML