Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina

Brak opisu obrazka

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis i cel projektu: w ramach projektu zostaną zakupione komputery stacjonarne wraz z serwerem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach w ramach doposażenia pracowni komputerowej. Kolejnym wydatkiem będzie zakup serwerów, zasilaczy awaryjnych, stacji roboczych oraz oprogramowania antywirusowego z funkcją szyfrowania stanowisk mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzania dla Urzędu Gminy Gierałtowice. Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług administracyjnych oraz oświatowych.

Planowane efekty: Efektem realizowanego projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Gierałtowice oraz ZSP w Paniówkach, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  100 000,00 zł

Wartość  dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 100 000,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.12.2022 r.

 

Wersja XML