Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienie w sprawie nowych numerów rachunków bankowych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie wpłat podatków i opłat informujemy:

 Podatki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na NOWE INDYWIDUALNE numery rachunków bankowych otrzymane na piśmie z Urzędu Gminy Gierałtowice, a do czasu ich otrzymania na nowe rachunki ogólne tj.

Podatki : 70 1020 2313 0000 3202 0653 0416

Opłata za odbiór odpadów: 62 1020 2313 0000 3602 0653 0267

W tytule przelewu należy wpisać kod podatnika/zobowiązanego oraz czego wpłata dotyczy (rodzaj podatku/opłaty, za jaki okres, nr obiektu).

Zarówno wpłaty dokonane na nowe rachunki ogólne  jak i nowe indywidualne numery rachunków bankowych wynikające z zawiadomień otrzymanych z UG Gierałtowice, wpłyną na rachunki bankowe Gminy Gierałtowice. Natomiast wskazane jest korzystanie z indywidualnych numerów rachunków bankowych, gdyż nie ma wówczas wątpliwości kogo i czego wpłata dotyczy.

Wszystkie zawiadomienia o nowych numerach kont zostaną doręczone przed wymaganym terminami płatności. Prosimy o odbieranie zawiadomień.

Wersja XML