Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.

Wójt Gminy Gierałtowice przypomina, że zgodnie z Uchwała Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2021 roku nr XXXII/227/2021 w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Gierałtowice zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty alkoholowej za cały 2021 rok. 

 

PDFuchwala-nr-xxxii2272021-rady-gminy-gieraltowice-z-dnia-24-02-2021-w-sprawie-zwolnienia-oraz-zwrotu-oplaty-pobranej-za-korzystanie-zzezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoh.pdf (150,29KB)

Wersja XML