Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

KOMUNIKAT
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz potwierdzonym przypadkiem zakażenia
COVID 19 jednego z pracowników zostały wprowadzone następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy : 

Część pracowników, w tym Wójt Gminy pracuje zdalnie. 

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami konkretnego działu, którzy ocenią czy jest potrzeba osobistego stawienia się w Urzędzie. 

W budynku Urzędu powinny przebywać wyłącznie osoby, które zostały umówione na wcześniejsze spotkanie.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy E-PUAP, skrzynki e-mail: , lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

W budynku głównym, w holu znajduje się również zastępcza skrzynka podawcza, do której można i należy składać dokumenty. 

Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej, wywieszone na drzwiach wejściowych do  Urzędu, można pobrać również tutaj: PDFwykaz telefonów 19.10.pdf

Wersja XML