Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

zdalna szkoła loga.png

Nazwa projektu: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup 21 szt. laptopów wraz z programem antywirusowym służących wsparciu 4 szkół podstawowych przeznaczonych do udostepnienia uczniom nie posiadającym możliwości zdalnego nauczania

 

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 68 880,00 zł

 

Planowany termin realizacji projektu:  29.04.2020 r.-29.10.2020 r.

Wersja XML