Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach

 

 

 

Nazwa projektu:  Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach

Opis i cel projektu: Zadanie obejmowało budowę chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach o dł. 479 mb na odcinku od ZSP w Gierałtowicach do skrzyżowania z ul. Zgrzebnioka. Chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej.  Pod wykonanym chodnikiem zlokalizowano kanalizację deszczową z rur PVC fi 400 i 315 mm o łącznej długości 603 mb wraz z przykanalikami i przyłączami do działek sąsiadujących. 

Planowane efekty: poprawa jakości infrastruktury drogowej, która bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa i komfort życia ludzi co jest zgodne z głównym celem statutowym GZM

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 581 421,61 zł
Wartość dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności : 200 000,00 zł

Termin realizacji projektu:  czerwiec – wrzesień  2018 r. 

Wykonawca: P.U.T. „INFRAGO” z Jankowic

 

 

 

Wersja XML