Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Gierałtowice

 

 

 

Nazwa projektu: Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Gierałtowice

Opis i cel projektu: przedmiotem zadania jest budowa konstrukcji podjazdu umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym do głównego budynku Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48. W ramach zadania oprócz podjazdu i budowy wejścia planowane jest wykonanie docieplenia (północnej) ściany budynku głównego Urzędu Gminy Gierałtowice o pow. 197 m2 oraz wykonanie zagospodarowania terenu przy projektowanym wejściu. Celem realizacji zadania jest usunięcie barier uniemożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do  budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach. 

Planowane efekty:  usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych  jest jednym z kluczowych zadań dla rozwoju społecznego Górnośląsko - Zagłebiowskej Metropolii. 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:  150 096,63 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności: 120 000,00 zł


Planowany termin realizacji projektu:  rok 2020

Wersja XML