Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach

 

 

 

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach

Opis i cel projektu: Projekt dotyczył przebudowy ul. Granicznej w Przyszowicach na odcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich o długości 643 mb. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m. Poprzez przebudowę konstrukcji podniesiona została nośność drogi dla paramterów ruchu KR 3. W ramach zadania zostały przebudowane istniejące odcinki chodnika, zjazdy oraz pobocze. Dodatkowo przebudowane zostały istniejące studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej wraz z istniejącymi przykanalikami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Celem zrealizowanego zadania była poprawa jakości infrastruktury drogowej, która służy do obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych "Synergy Park" zlokalizowanego przy tej drodze. Ponadto realizacja zadania  przełożyła się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfort użytkowników. Projekt służy rozwojowi społecznemu i gospodarczemu gminy

Planowane efekty: w ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi ul. Granicznej w Przyszowicach ukończony został proces przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obsługi komunikacyjnej zarówno już istniejącej przy niej strefy ekonomicznej "Synergy Park" o pow. 73 ha. Realizacja inwestycji przyczyni się do:

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 484 903,91 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:  1 163 501,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
Metropolitalnego Funduszu Solidarności:
  277 000,00 zł

Termin realizacji projektu:  24.06.2019 r.- 20.09.2019 r.

Wykonawca: Auto – Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice

 

 

 

Wersja XML