Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

 

 

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

Opis i cel projektu: przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowicach polegającej na: termomodernizacji dachu budynku (segment A - pow. ok. 940 m2, segment B - pow. ok. 815 m2, segment C - pow. ok. 895 m2), termomodernizacji ścian budynku (segment A - pow. ok. 1008 m2, Segment B - pow. ok. 978 m2, Segment C - pow. ok. 1110 m2) oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kW. Celem tego działania jest realizacja zadań służących redukcji niskiej emisji na terenie gmin wchodzących w skład GZM. Przedmiotowe zadanie wpisuje się zakresem rzeczowym w listę zadań służących redukcji niskiej emisji.

Planowane efekty: poprawa jakości powietrza w aglomeracji śląskiej, która jest jednym z kluczowych zadań dla rozwoju społecznego Górnośląsko - Zagłębiowskej Metropolii 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 999 057,50

Wartość  dofinansowania ze środków Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach
Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji
: 1 526 467,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  rok  2020

Wersja XML