Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mali odkrywcy

 

 

 

Nazwa projektu: Mali odkrywcy

Projekt realizowanyprzez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach we współpracy z Gminą Gierałtowice

Opis i cel projektu: w ramach realizowanego przedsięwzięcia dzieci będą poznawały przyrodę ożywioną w oparciu o literaturę, pomoce dydaktyczne, bezpośrednią obserwację, wycieczki tematyczne prezentujące bogactwo przyrody polskiej, poznają ekosystem lasu, jeziora, łąki. Poznają także przyrodę nieożywioną – georóżnorodność, zjawiska meteorologiczne w oparciu o eksperymenty, doświadczenia, obserwację. Zaangażują się w przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Do prowadzenia zajęć wykorzystamy zestawy badawcze, stację pogody, kalendarz pogody, plansze, gry dydaktyczne. Dzieci opanują, wykorzystają i zastosują wiedzę do objaśnienia świata przyrody. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom, podniesienie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju psychofizycznym, wsparcie i wykształcenie kompetencji kluczowych dzieci, w tym szczególnie matematyczno-przyrodniczych.

Planowane efekty: realizacja takiego projektu daje dziecku możliwość poznania otaczającego go świata, przyrody, zrozumienia zjawisk z najbliższego otoczenia. Przygotuje młodego człowieka do podjęcia nauki szkolnej. Przez udział w warsztatach i eksperymentach dziecko rozwija ciekawość, wyobraźnię i ekspresję twórczą, uczy się samodzielności, wytrwałości i pracy w grupie. Ponadto zajęcia w ramach projektu pokażą dzieciom i ich najbliższym jak bardzo nasze codzienne zachowania i wybory wpływająca stan środowiska naturalnego.

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 19 635,30 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 17 636,30 zł

Planowany termin realizacji projektu:  marzec 2020 r. – październik  2020 r.

Wersja XML