Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Parku do Street Workout’u na terenie działki o nr 174/12 położnej w Gierałtowicach

Brak opisu obrazka

Nazwa projektu:  Budowa Parku do Street Workout’u  na terenie działki o nr 174/12 położnej w Gierałtowicach

Opis i cel projektu: realizacja przedsięwzięcia polega na budowie Parku do Street Workout’u. To miejsce z urządzeniami do ćwiczeń siłowych (m.in. drążek, drabinka pozioma, pionowa, słup rurowy, ławka skośna z drabinką, poręcz, itp.), które ustawione są na świeżym powietrzu.. Wraz z urządzeniami przewidziane zostało wykonanie nawierzchni żwirowej. Dookoła planowanego obszaru ćwiczeń, przewidziano elementy wspierające komfort użytkowania przestrzeni w postaci małej architektury, którą są zarówno ławki jak i kosz na śmieci. Celem budowy Parku do Street Workout’u jest przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, a także osób które uprawiają dyscyplinę jaką jest kalistenika.

Planowane efekty: realizacja projektu wpłynie na:

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 60 890,00 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 50 000,00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  01.04.2020 r. – 30.11.2020 r.

Wersja XML