Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie

 

 

 

Nazwa projektu: Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie

Opis i cel projektu: realizacja przedsięwzięcia polega na stworzeniu miejsca rekreacji w Chudowie przy ul. Topolowej. Miejsce rekreacji będzie obejmowało dostawę i montaż zestawu do Street Workout’u (m.in. drążek, drabinka pozioma, pionowa, słup rurowy, ławka skośna z drabinką, poręcz, itp.), urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury (ławki, stoliki, kosze) zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową. Celem projektu jest rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Gierałtowice, która  przyczyni się do promowania zdrowego, aktywnego trybu życia , zapewnienia miejsc zabawy oraz spotkań społeczności lokalnej.

Planowane efekty:  realizacja projektu wpłynie na:

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 60 000,00 zł

Wartość  dofinansowania ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 50 000, 00 zł

Planowany termin realizacji projektu:  31.03.2020 r. - 30.11.2020 r.

Wersja XML