Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice.

Brak opisu obrazka

Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiegona lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Osi Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii,

Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

 

Opis i cel projektu:  Projekt ma na celu montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Powstańców Śląskich 41, Gierałtowice, powiat gliwicki, gmina Gierałtowice. W ramach inwestycji przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 49,23kW. Projekt uwzględniając interesy szerszego grona odbiorców, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności w tym osób pracujących w budynku jak również osób odwiedzających ten obiekt. Promocja projektu będzie zachęcała do działań proekologicznych, zwłaszcza tych dotyczących walki z tzw. „niską emisją”, co powinno przełożyć się na zwiększoną świadomość w tym aspekcie wszystkich mieszkańców miejscowości jak i osób korzystających z budynku

 

Planowane efekty:  Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku oraz redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Szacowany uzysk roczny instalacji: 46,44 MWh

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 203 688,00

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 140 760,00 zł

Termin realizacji projektu:  31.03.2020 r. – 15.12.2020 r.

Wykonawca:  B&Z PROENERGY S.C., ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork

 

 

 

 

Wersja XML