Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach

Brak opisu obrazka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt : „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach”

Priorytet V : Środowisko

Działanie 3: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Beneficjent: Gmina Gierałtowice.

Wartość projektu : 1.776.559,50 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 1.197.076,08 zł

Projekt pn: „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach” obejmował dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 88 kW i mocy elektrycznej 55 kW, zasilanego biogazem i gazem ziemnym w pomieszczeniu kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach. Moduł kogeneracyjny składa z następujących elementów: silnika, generatora synchronicznego i wymiennika ciepła. Napędzany silnikiem spalinowym generator wytwarza prąd trójfazowy o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400 V. Wyprodukowane przez agregat ciepło i energia elektryczna zostaną przesłane do krytej Pływalni „Wodnik” i wykorzystane na potrzeby jej funkcjonowania. Spaliny z silnika odprowadzone zostaną za pomocą izolowanego czopuch i komina o średnicy 150 mm ze stali kwasoodpornej z pokryciem płaszczem ochronnym ze stali nierdzewnej.  Dodatkowo projekt obejmował wykonanie sieci kablowej energetycznej oraz linii sterowniczych o długości 460 mb łączącej kotłownię z budynkiem krytej pływalni, wykonanie robót budowlano montażowych związanych z przystosowaniem pomieszczenia do zabudowy agregatu, wykonanie robót instalacyjnych związanych z podłączenie agregatu do instalacji gazowej jak również podłączenie do wewnętrznej instalacji c.w.u. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację elektryczną oraz automatykę zarówno w budynku kotłowni jak również na pływalni „Wodnik” umożliwiającą funkcjonowanie agregatu zarówno w pracy równoległej z zasilaniem energią elektryczną z sieci jak również w pracy wyspowej w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. Wyprodukowana moc elektryczna silnika zabezpieczy ok. 40 % zapotrzebowania na energię elektryczną krytej pływalni co umożliwi podtrzymanie funkcjonowania jej podstawowych urządzeń technologicznych.

Generalny Wykonawca: WACHELKA INERGIS z Częstochowy,

Termin realizacji: od 11 kwietnia 2013r. do 11 lipca 2013r.   

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML