Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właścicieli zwierząt.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Posiadanie zwierząt wiąże się z obowiązkami nałożonymi przez prawo krajowe i przepisy lokalne.

Mieszkańców gminy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice (Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Gierałtowice z 03.07.2020), który zobowiązuje właścicieli psów do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności do:

Poniżej podajemy kilka przepisów ustawowych, które regulują kwestie związane z odpowiedzialnością za zwierzęta:

Wersja XML