Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice

NAZWA FIRMY

ADRES I TELEFON

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

 

ul. Majątkowa 42

44-207 Rybnik

tel. (032) 42 46 299

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

        KONKRET Anna Kornas

ul. Leona Wyczółkowskiego 34/1

41-902 Bytom

tel. (032) 395 21 75

Wersja XML