Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie utwardzenia przedłużenia ul. Piontka w Gierałtowicach.

Wykonanie utwardzenia przedłużenia ul. Piontka w Gierałtowicach.

W ramach zadania „Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice” utwardzono odcinek tzw. przedłużenia ul. Piontka na długości 118 mb. Odcinek ten umożliwi skomunikowanie  podzielonych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Zakres robót obejmował korytowanie i wykonanie podbudowy gr. 25 cm oraz nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Okres realizacji zadania: lipiec - sierpień 2016r.

Koszt realizacji zadania: 21 000,00 złotych.

Wykonawca instalacji: P.U.H. DOMAX,

Wersja XML