Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont odcinka ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach

Remont odcinka ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach

Zadanie obejmowało wykonanie remontu odcinka ulicy Sienkiewicza w Gierałtowicach od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do budynku nr 26 (dz. nr 177/8) o dł. 64 m polegającego na :

 1. wykonaniu korytowania drogi,
 2. wykonaniu odwodnienia (1 studzienka PVC lub PP fi 600 mm, 1 studzienka ściekowa betonowa fi 500 mm wraz z kratką ściekową, przyłącze fi 200 mm z PVC dł. 36 mb),
 3. wykonaniu podbudowy drogi gr. 30 cm (~250 m2), obramowania krawężnikiem betonowym na ławie betonowej (64 mb) oraz obrzeżem betonowym (55 mb),
 4. wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr .8 cm (225 m2).

Okres realizacji zadania: listopad-grudzień 2016r.

Koszt realizacji zadania: 47 645,15 zł brutto

Wykonawca: Centrum Budowy Dróg ŚLĄSK Anna Smorońska

Wersja XML