Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont murków widowni ziemnej przy ZSP w Gierałtowicach.

Remont murków widowni ziemnej przy ZSP w Gierałtowicach

W ramach tego zadania wykonano remont murków widowni ziemnej przy ZSP w Gierałtowicach.
Wartość zadania: 79 000,00 zł brutto.
Niniejsze zadanie było współfinasowane w  50%  przez  JSW S.A.  KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Wersja XML