Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana oznakowania na drogach gminnych w Gminie Gierałtowice

Wymiana oznakowania na drogach gminnych w Gminie Gierałtowice

Została wykonana częściowa wymiana oznakowania pionowego. Dodatkowo na terenie całej gminy, w związku ze zmianą przepisów zostały oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017r.

 

Wersja XML