Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48.
Zadanie obejmowało m.in.: termomodernizację cokołów, ścian wraz z odtworzeniem gzymsów, opasek oraz boniowania na elewacjach budynku UG Gierałtowice, wymianę parapetów, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, częściową wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego, roboty malarskie ścian i sufitów w klatce schodowej budynku UG Gierałtowice oraz wymianę pokrycia dachowego wieży budynku UG Gierałtowice.

Termin realizacji: marzec-maj 2017
Koszt realizacji zadania: 230 810,98 zł brutto

Wersja XML