Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kolonia Beksza      

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kolonia Beksza                                           

 
Zadanie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego tzw. nakładki na odcinku od budynku nr 2 do granicy z Gminą Ornontowice. W ramach zadania wykonano również przebudowę istniejącego przepustu wraz z montażem poręczy ochronnych.

Wartość zadania: 157 440 zł brutto
Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2018r.

W lipcu 2018 roku na ul. Kolonia Beksza został  zamontowany  1 słup z oprawą oświetleniową z zasilaniem hybrydowym. Słup ten zlokalizowany jest w okolicy przepustu na potoku Gierałtowickim (mostek ul. Konopnicka)
Termin realizacji: lipiec 2018r.                                                                                             Wartość  zadania :  25 793,10 zł. brutto

 

Wersja XML