Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach       

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach        
 

 W ramach zadania wykonano budowę i przebudowę chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącego chodnika przy ZSP w Gierałtowicach do skrzyżowania z ul. Zgrzebnioka o długości ok 480m.

W  celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w ramach zadania została wykonana zatoka autobusowa na potrzeby szkoły.

Okres realizacji zadania: czerwiec - wrzesień 2018r.

Koszt realizacji zadania: 1 581 421,61 zł brutto.

Wykonawcą zadania było:
INFRAGO mgr. Dominika Ogrodowska,  44-264 Jankowice ul. Tulipanowa 38 

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w wysokości:   200 000,00 zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML