Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje na temat „Regionalnego Systemu Ostrzegania – RSO”

 

Filmy:

 ;

Źródło: Ministerstwo Admnistracji i Cyfryzacji

 

Źródło: Ministerstwo Admnistracji i Cyfryzacji

 

 

Poradniki:

PDFAlarmowanie i ostrzeganie pdf.pdf

PDFALARMOWANIE I OSTRZEGANIE.pdf

PDFBEZPIECZNY WYPOCZYNEK.pdf

PDFBurze pdf.pdf

PDFEwakuacja pdf.pdf

PDFPo powodzi pdf.pdf

PDFPrzed powodzią pdf.pdf

PDFUpały pdf.pdf

PDFW sytuacji zagrożenia powodziowego pdf.pdf

PDFW trakcie powodzi pdf.pdf

PDFWichury pdf.pdf

 


 

Wersja XML