Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konta Bankowe

Rachunek Podatków

70 1020 2313 0000 3202 0653 0416


Rachunek dochodów jednostki budżetowej (czynsz, opłata skarbowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)


57 1020 2313 0000 3802 0653 0259


Budżet Państwa (wpłaty za udostępnienie danych)

67 1020 2313 0000 3102 0653 0325
 
Rachunek do obsługi bieżących wpłat opłat śmieciowych
 
62 1020 2313 0000 3602 0653 0267
Wersja XML