Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gierałtowice

Herb sołectwa GierałtowiceObszar Gierałtowic zajmuje południowo-zachodnią część gminy, rozciągającą się na południowy zachód od linii kolejowej Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” S.A. w Ornontowicach do Zabrza, sięgając w kierunku wschodnim po dolinę Potoku Beksza i Potoku Chudowskiego.
Gierałtowice stanowią dużą zurbanizowaną wieś o złożonej strukturze wewnętrznej.
Przez miejscowość, we wschodniej części przebiega trasa nr 921 relacji Zabrze – Knurów. W południowej części miejscowości przebiega linia kolejowa (przebieg trasy od 1924 roku).
Gierałtowice od północy graniczą z Przyszowicami; od wschodu z Chudowem; od południowego-zachodu i zachodu z Knurowem; od północnego-zachodu z Gliwicami; od południa z Ornontowicami i Czerwionką – Leszczyny.
 

Rada Sołecka Gierałtowice

Sołtys: Maria Hajduk

tel. 601059509

Rada Sołecka

Buchała Izabela

Cieślik Urszula

Kowalski Wojciech

Madeja Alojzy

Marcol Mirosław

Matysik Czesław

Ciupka Ryszard

Szczypka Wojciech

Stępień Jarosław

Krzyżak Karol

 

 

Wersja XML