Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paniówki

 

Herb sołectwa Paniówki
Paniówki zajmują północno-wschodnią część gminy. Od północy graniczą z Zabrzem oraz na krótkim odcinku z Rudą Śląską; od wschodu graniczą z Paniowami i Borową Wsią; od zachodu z Przyszowicami; od południa z Chudowem.
W północnej części przecina je trasa szybkiego ruchu : Gliwice – Mikołów. 
W sołectwie Paniówki, przy ujściu potoku Promna, zlokalizowane jest zalewisko Wn 42 zagospodarowane dla celów rekreacyjnych i wędkarskich, stanowiące ostoję ptaków i zwierzyny wodnej. Na obrzeżu sołectwa przepływa rzeka Kłodnica.
Ponadto w sołectwie trwa rekultywacja terenów po byłym zbiorniku Wn 35.
 
Sołtys: Bogusław Mryka  

 

 

Rada Sołecka Paniówki
 

 1. Domin Izabela
 2. Dylus Karol
 3. Foks Michał
 4. Janoszczyk Jerzy
 5. Karcz Karina
 6. Klasik Adam
 7.  Piszczelok Ryszard
 8. Szary Henryk
 9. Szukała Arkadiusz
 10. Wiśniewski Marek

 

 

 

 

Wersja XML