Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koło Gospodyń Wiejskich w Chudowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Chudowie powstało w 1969 roku. Założycielką a zarazem pierwszą przewodniczącą była Maria Malczyk. W 2004 roku koło obchodziło 35-lecie istnienia. Przez te lata liczba członkiń wahała się między 45 a 60 pań.

Koło zajmuje się między innymi: organizowanie różnych spotkań, których tematem są np. porady kosmetyczne, pogadanki na temat medycyny naturalnej (prowadzone przez kompetentnych fachowców), kursy: kulinarne, kroju i szycia, agroturystyki i obsługi komputera. Koło bierze czynny udział w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych w sołectwie (festyny, dożynki).
Członkinie spotykają się także co jakiś czas we własnym gronie przy kawie i ciastku. Chętnie wyjeżdżają na wycieczki, których koło zorganizowało do tej pory kilkanaście. Funkcję przewodniczącej przez ostatnie 33 lata pełniła Agnieszka Richter, zaś obecnie od 4 lat pełni ją Agnieszka Czapelka.

Kontakt

Agnieszka Czapelka
ul. Szkolna 25a
44-177 Chudów
tel. 784 045 972
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML