Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady stosowania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska

Stosowanie w rolnictwie nawozów naturalnych takich jak obornik, gnojówka czy gnojowica wiązać się może z powstawaniem pewnych uciążliwości, w tym zapachowych. Aby je ograniczyć, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80 poz. 479 ze zm).

Zasady stosowania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska:

Przypomina się również, iż gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zamkniętych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji, zaś obornik – na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

Wersja XML